stichting 10 tégen 1

Doelstelling
De doelstelling van Stichting 10 tégen 1 is het faciliteren van projecten op het gebied van hedendaagse kunst in of in relatie tot Hoek van Holland. De stichting stelt zich beschikbaar voor projecten die een rechtspersoon nodig hebben om fondsen te werven. Toegekende fondsen worden op de rekening van de stichting gestort en de stichting zorgt voor een verantwoording van de uitgaven conform de eisen van de subsidieverstrekkende instanties. De diensten van de stichting zijn alleen beschikbaar voor projecten met een totaalbudget tot 20.000 euro.

Werkwijze
Het project wordt vertegenwoordigd door een projectleider. De projectleider levert een projectvoorstel met begroting aan de stichting. Op basis van de doelstellingen en de begroting van het project besluit het bestuur van de stichting om wel of niet mee te werken aan het project.
De projectleider legt contact met potentiële fondsen en dient het projectvoorstel in bij de fondsen. De projectleider is het primaire aanspreekpunt voor de fondsen en beslist of de toegekende subsidies voldoende zijn om het project door de laten gaan. Toegekende fondsen worden gestort op de rekening van de stichting en op het project geboekt.
De projectleider kan van de verleende subsidies en bijdragen gebruik maken, maar nooit meer geld van de stichting ontvangen dan dat er aan bijdragen voor het betreffende project zijn binnengekomen. Stichting 10 tégen 1 helpt hierbij door inkomsten en uitgaven bij te houden.
De projectleider zorgt dat het project wordt uitgevoerd conform de eisen van de geldverstrekkende instanties. De stichting stelt ook alles in het werk om terugvordering van subsidies en bijdragen te voorkomen, maar bij terugvordering van toegekende subsidies of bijdragen vanwege problemen met de verantwoording of het voortijdig stopzetten van het project draagt de projectleider de consequenties.
Het project stelt een eindverslag op en Stichting 10 tégen 1 zorgt voor financiële eindverantwoording naar fondsen en stort eventuele overschotten terug naar fondsen. Het financiële risico (overbesteding) van het project is voor de projectleider, niet voor Stichting 10 tégen 1.

Kosten
Stichting 10 tégen 1 maakt jaarlijks kosten voor het bestaan van Stichting 10 tégen 1 (bankkosten, website, Kamer van koophandel, etc.). Deze kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Toch moet er dekking voor deze kosten zijn, wat betekent dat van elk project een bedrag wordt ingehouden om deze kosten te dekken.
Voor projecten onder de 5.000 euro is dat 55 euro, voor projecten tussen 5.000 en 10.000 euro is dat 110 euro.
Projecten boven 10.000 euro worden door de stichting apart beoordeeld op basis van risico en inspanning voor Stichting 10 tégen 1 en de bijdrage aan de stichting voor deze projecten wordt apart afgesproken.JAARVERSLAG & FINANCIEEL JAARVERSLAG van de stichting 10 tégen 1:

2021
Jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021
Projectoverzicht 2021

2020
Jaarverslag 2019-2020
Financieel jaarverslag 2020
Projectoverzicht 2020

2019
Jaarverslag 2019-2020
Financieel jaarverslag 2019
Projectoverzicht 2019

2018
Jaarverslag 2017-2018
Financieel jaarverslag 2018

2017
Jaarverslag 2017-2018
Financieel jaarverslag 2017

2016
Jaarverslag 2015-2016
Financieel jaarverslag 2016

2015
Jaarverslag 2015-2016
Financieel jaarverslag 2015
Stichting 10 tégen 1 Stichting 10 tégen 1
06 3402 2192
bestuur@10tegen1.com

Statensingel 85A
3039 LE Rotterdam
KvK-nummer 62733133
IBAN rek.nr. NL70 TRIO 0198092954